Wie houdt er van een nieuwe, leuke en unieke uitdaging?

We hopen dat JIJ de uitdaging met ons aan wilt gaan. Wij zijn op zoek naar een ‘spreekstalmeester’ die onze eerste digitale ALV wil leiden.

Wat houdt de uitdaging in?

Tijdens de ALV (donderdag 12 november 2020) op locatie de verschillende onderdelen van de digitale meeting aan elkaar praten. Naast jou is ook het voltallige bestuur op locatie aanwezig. We worden bij deze primeur bijgestaan door een professioneel team.

Wat is de tijdsinvestering?

Reken op zo’n 1 à 2 uur voorbereidingstijd voorafgaand aan de meeting zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt tijdens de ALV. Daarnaast is je aanwezigheid op 12 november a.s. op de locatie gewenst.

Wat moet je er voor kunnen?

Vooral een vlotte babbel hebben. Daarnaast is het handig als je redelijk kunt samenvatten wat er zoal gezegd wordt. Voor de techniek wordt gezorgd, daar hoef je niets vanaf te weten.

Geïnteresseerd?

Neem contact met Lies Leijs (voorzitter@loshbo.nl) of Cora Verkley (bestuurslid@loshbo.nl) op. Zij weten alles van de digitale meeting op 12 november a.s. en lichten e.e.a. graag toe. Uiteraard kun je hen al je vragen stellen.

We hopen dat JIJ het enthousiaste lid bent die deze unieke klus als een uitdaging ziet en wel wil klaren!

Bestuur LOShbo: Cora Verkleij, Janette Van Der Aa, Olav Wissink, Lies Leijs

Beste LOShbo-leden,

Met veel genoegen kondigen wij hieronder het definitieve programma van onze ingelaste ALV en Voorjaarsconferentie aan:

Vanaf 09.00u            
Ontvangst met koffie/thee

09.30 – 12.00u
Algemene ledenvergadering

12.00 – 13.00u
Lunch

13.00 – 13.10u
Korte inleiding door onze expertgroep en toelichting op programma

13.10 – 14.10u
Spreker: Simon J. Hogerzeil, psychiater i-Psy te Utrecht, Algemeen directeur en docent Sociale Academie Utrecht (https://www.linkedin.com/in/simonjhogerzeil/)                            
Titel: De spagaat van de studentendecaan:
Dilemma's in de begeleiding van studenten met psychosociale problematiek van de studentendecaan

14.10 – 14.25u
Koffie/thee en verplaatsing naar thematafels

14.25 – 15.25u
Themabesprekingen aan thematafels

15.25 – 16.00u
Plenaire bespreking uitkomsten thematafels

16.00 – 17.00u
Borrel (met ludieke muzikale omlijsting van “De Rappe Mannen”)