Wie houdt er van een nieuwe, leuke en unieke uitdaging?

We hopen dat JIJ de uitdaging met ons aan wilt gaan. Wij zijn op zoek naar een ‘spreekstalmeester’ die onze eerste digitale ALV wil leiden.

Wat houdt de uitdaging in?

Tijdens de ALV (donderdag 12 november 2020) op locatie de verschillende onderdelen van de digitale meeting aan elkaar praten. Naast jou is ook het voltallige bestuur op locatie aanwezig. We worden bij deze primeur bijgestaan door een professioneel team.

Wat is de tijdsinvestering?

Reken op zo’n 1 à 2 uur voorbereidingstijd voorafgaand aan de meeting zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt tijdens de ALV. Daarnaast is je aanwezigheid op 12 november a.s. op de locatie gewenst.

Wat moet je er voor kunnen?

Vooral een vlotte babbel hebben. Daarnaast is het handig als je redelijk kunt samenvatten wat er zoal gezegd wordt. Voor de techniek wordt gezorgd, daar hoef je niets vanaf te weten.

Geïnteresseerd?

Neem contact met Lies Leijs (voorzitter@loshbo.nl) of Cora Verkley (bestuurslid@loshbo.nl) op. Zij weten alles van de digitale meeting op 12 november a.s. en lichten e.e.a. graag toe. Uiteraard kun je hen al je vragen stellen.

We hopen dat JIJ het enthousiaste lid bent die deze unieke klus als een uitdaging ziet en wel wil klaren!

Bestuur LOShbo: Cora Verkleij, Janette Van Der Aa, Olav Wissink, Lies Leijs

Zoals gebruikelijk organiseren we een Voorjaarsconferentie en wel op

4 april 2017 in the Colour Kitchen in Utrecht

De Voorjaarsconferentie zal dit jaar de hele dag beslaan, waarbij ‘s ochtends een ingelaste ALV. Dit enerzijds in verband met een uitbreiding van het bestuur, waarvoor instemming van de leden nodig is. Het betreft Olav Wissink, die inmiddels een bereidverklaring als kandidaat-bestuurslid heeft ondertekend.

Bovendien willen wij als nieuw bestuur graag een aantal zaken aan onze leden voorleggen waarmee we verder aan de slag willen gaan.

In de middag zal -als gebruikelijk- een thema worden gepresenteerd. Het zal in ieder geval een thema vanuit de psychosociale problematiek behelzen. Meer informatie hierover volgt op korte termijn wanneer het programma meer concreet is. Maar het belooft weer interessant te worden!

Wel kunnen we alvast melden dat er op veler verzoek een extra aangekleed tintje aan de bijeenkomst wordt gegeven door muzikale omlijsting. En hopelijk kan een ieder zich ook vinden in de kwaliteit van het gebodene van onze locatie!

Binnenkort mag je de volledige informatie verwachten. Zie daarvoor www.loshbo.nl.

Noteer de datum dus vast in je agenda, zodat je er bij kunt zijn.