Wie houdt er van een nieuwe, leuke en unieke uitdaging?

We hopen dat JIJ de uitdaging met ons aan wilt gaan. Wij zijn op zoek naar een ‘spreekstalmeester’ die onze eerste digitale ALV wil leiden.

Wat houdt de uitdaging in?

Tijdens de ALV (donderdag 12 november 2020) op locatie de verschillende onderdelen van de digitale meeting aan elkaar praten. Naast jou is ook het voltallige bestuur op locatie aanwezig. We worden bij deze primeur bijgestaan door een professioneel team.

Wat is de tijdsinvestering?

Reken op zo’n 1 à 2 uur voorbereidingstijd voorafgaand aan de meeting zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt tijdens de ALV. Daarnaast is je aanwezigheid op 12 november a.s. op de locatie gewenst.

Wat moet je er voor kunnen?

Vooral een vlotte babbel hebben. Daarnaast is het handig als je redelijk kunt samenvatten wat er zoal gezegd wordt. Voor de techniek wordt gezorgd, daar hoef je niets vanaf te weten.

Geïnteresseerd?

Neem contact met Lies Leijs (voorzitter@loshbo.nl) of Cora Verkley (bestuurslid@loshbo.nl) op. Zij weten alles van de digitale meeting op 12 november a.s. en lichten e.e.a. graag toe. Uiteraard kun je hen al je vragen stellen.

We hopen dat JIJ het enthousiaste lid bent die deze unieke klus als een uitdaging ziet en wel wil klaren!

Bestuur LOShbo: Cora Verkleij, Janette Van Der Aa, Olav Wissink, Lies Leijs

De Decanenpoule van LOShbo is een middel voor studentendecanen om hun diensten aan te bieden aan instellingen waar men op zoek is naar een ervaren studentendecaan.
Enkele jaren geleden startte de Decanenpoule met acht gepensioneerde studentdecanen, die geïnteresseerd waren in invalwerk. Binnenkort verwacht LOShbo de dertigste deelnemer aan de Decanenpoule en is de poule niet alleen meer voor gepensioneerde studentendecanen.
Het aanbod aan werk is in de afgelopen jaren ruimer geworden en het gaat niet meer uitsluitend om invalwerk. Inmiddels weten hogescholen en universiteiten de Decanenpoule namelijk ook te vinden als zij op zoek zijn naar een ervaren studentendecaan voor vast werk.
Dat is de reden dat een inschrijving in de Decanenpoule ook interessant kan zijn voor een grotere groep dan alleen gepensioneerde decanen.
Ook niet-gepensioneerde decanen, decanen die hun aanstelling willen vergroten en decanen die hun werk kwijt (dreigen te) raken, kunnen via de Decanenpoule op de hoogte worden gebracht van het aanbod aan al of niet tijdelijk werk in hun vakgebied.
De ervaring leert inmiddels dat het lastig is iets te zeggen over het aantal vacatures dat via de Decanenpoule beschikbaar komt. Soms is er maanden geen enkele vacature, soms drie in een maand.
Maar door het sterk gegroeide aantal inschrijvingen en vacatures sinds de start van de Decanenpoule kan de conclusie worden getrokken dat de poule voor veel leden van LOShbo interessant is.

Inschrijving in de Decanenpoule is vertrouwelijk en gegevens daarover zijn alleen bekend bij de coördinator van de Decanenpoule. 
Stuur een mailtje als je ook in de poule wil worden opgenomen, dan krijg je een inschrijfformulier.

Nannie Beernink
(coördinator Decanenpoule)
jdecanenpoule@loshbo.nl