Wie houdt er van een nieuwe, leuke en unieke uitdaging?

We hopen dat JIJ de uitdaging met ons aan wilt gaan. Wij zijn op zoek naar een ‘spreekstalmeester’ die onze eerste digitale ALV wil leiden.

Wat houdt de uitdaging in?

Tijdens de ALV (donderdag 12 november 2020) op locatie de verschillende onderdelen van de digitale meeting aan elkaar praten. Naast jou is ook het voltallige bestuur op locatie aanwezig. We worden bij deze primeur bijgestaan door een professioneel team.

Wat is de tijdsinvestering?

Reken op zo’n 1 à 2 uur voorbereidingstijd voorafgaand aan de meeting zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt tijdens de ALV. Daarnaast is je aanwezigheid op 12 november a.s. op de locatie gewenst.

Wat moet je er voor kunnen?

Vooral een vlotte babbel hebben. Daarnaast is het handig als je redelijk kunt samenvatten wat er zoal gezegd wordt. Voor de techniek wordt gezorgd, daar hoef je niets vanaf te weten.

Geïnteresseerd?

Neem contact met Lies Leijs (voorzitter@loshbo.nl) of Cora Verkley (bestuurslid@loshbo.nl) op. Zij weten alles van de digitale meeting op 12 november a.s. en lichten e.e.a. graag toe. Uiteraard kun je hen al je vragen stellen.

We hopen dat JIJ het enthousiaste lid bent die deze unieke klus als een uitdaging ziet en wel wil klaren!

Bestuur LOShbo: Cora Verkleij, Janette Van Der Aa, Olav Wissink, Lies Leijs

Prestatieafspraken: rendementen en uitval. Hoe kan de studentendecaan bijdragen aan het studiesucces van studenten.

Over het geringe studiesucces van studenten met een MBO- dan wel een havo-vooropleiding in het hoger onderwijs heeft voormalig lector van Saxion Hogeschool, Roel van Asselt, in september 2015 een rapport geschreven in opdracht van de Vereniging Hogescholen met als titel: 'Mogelijke verklaringen van de dalingen van de studiesuccessen van mbo’ers en havisten na 5 jaar voltijd hbo-studie'. Daaruit blijkt dat het “diplomarendement” vanaf instroomcohort 2003 voor deze categorie studenten alsmaar daalt. Bekijk het rapport op de ledensite van LOShbo.
(Website www.loshbo.nl. Inloggen als lid, kies voor “Documenten voor leden”, kies voor ‘Conferenties’, selecteer 'meest recente eerst' en daarna: 'Voorjaarsconferentie 2016: ‘Analyse doorstroomrendement HBO’ door Roel van Asselt)'.

 

De vraag is wat studentendecanen kunnen bijdragen aan het studiesucces van studenten. In de missie en visie van LOShbo bij het competentieprofiel van studentendecanen staat: “Hij (de LOShbo studentendecaan) levert maatwerk voor bijzondere studenten en voor studenten in bijzondere omstandigheden, met als doel het voorkomen en/of bestrijden van onnodige studievertraging.” Hoe doen wij dat in de praktijk?

Deze vraagstukken staan deze middag centraal en daarover willen wij met de leden van gedachten wisselen onder de inspirerende leiding van vier sprekers: Roel van Asselt, Mary Tupan, Hans Beckers en Chantal Gorissen.

Programma:

13.00 - 14.00 uur:
Diplomarendementen in het HBO, Roel van Asselt, oud-lector, hboinstroommanagement en aansluiting.

Analyse van de terugval van het hbo-diplomarendement, mogelijke verklaringen daarvoor en voorstellen voor verbeteringen.

14.00 - 15.00 uur:
Studiesucces en diversiteit, Mary Tupan, directeur ECHO (Expertisecentrum diversiteitsbeleid).

De uitval van studenten met een niet-westerse achtergrond is opvallend hoger dan van studenten van westerse komaf. Hoe kan het studiesucces van studenten met een niet-westerse achtergrond worden vergroot binnen het hoger onderwijs?

15.00 - 15.20 uur: Pauze.

15.20 - 16.20 uur:
Studiesucces en studeren met een functiebeperking, Hans Beckers en Chantal Gorissen, beleidsmedewerkers Fontys Hogescholen.

Wat zijn de effecten van interventies die worden toegepast bij studenten met een functiebeperking of met psychische klachten bij Fontys hogescholen. Leiden deze interventies tot aanwijsbaar succesvollere studieloopbanen van deze groep studenten en welke rol kunnen studentendecanen daarbij spelen.

16.30 uur: Borrel.

De Voorjaarsconferentie vindt plaats in The Colour Kitchen te Utrecht (Zuilen), Prinses Christinalaan 1.
De conferentie begint om 13.00 uur.
Vanaf 12.00 uur wordt er een lunch verzorgd voor deelnemers aan deze conferentie.