Bij handicap + studie is niet bekend dat studenten moedwillig frauderen met valse dyslexieverklaringen. Een extra jaar studiefinanciering krijgen studenten niet snel toegekend.
Toename van het aantal studenten met de diagnose herkent handicap + studie.
Over de (on)deugdelijkheid van dyslexieverklaringen doen al langer geruchten de ronde.
Het is een slechte zaak als bureaus ondeugdelijke verklaringen afgeven. Daarmee worden de belangen van studenten die daadwerkelijk een beperking hebben geschaad.

 

Toelichting
Binnen het hoger onderwijs kunnen studenten met een functiebeperking en/of dyslexie een beroep doen op aanpassingen en/of voorzieningen. Doel daarvan is om de belemmeringen weg te nemen of te verminderen. Om gebruik te kunnen maken van aanpassingen of voorzieningen moet de student deze aanvragen via een studentendecaan en de examencommissie van de betreffende opleiding. Daarbij wordt meestal om een verklaring/bewijs gevraagd. De dyslexieverklaring wordt getoetst door de studentendecaan (bureau, ondertekening door orthopedagoog of GZ-psycholoog; volgens de normen van de Stichting Dyslexie Nederland). Sommige studenten blijken in de loop van het eerste jaar vast te lopen zonder voorzieningen. Zij wenden zich alsnog tot de studentendecaan, die bovenstaande procedure dan met de student doorloopt.

Volgens onderzoek van ResearchNed/ITS in opdracht van Min OCW geeft 6,8 % van alle studenten in het hoger onderwijs aan dat zij dyslexie hebben. Niet alle studenten die dyslexie hebben vragen om aanpassingen of voorzieningen. Zij willen, net als veel andere studenten met een functiebeperking, geen uitzondering zijn.
Bij de meeste studenten is dyslexie al in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of heel soms pas in het mbo vastgesteld. Over het algemeen zijn de dyslexieverklaringen die zij overleggen van gerenommeerde bureaus en ondertekend door orthopedagogen of GZ psychologen.
Deze studenten hebben reeds ervaren of en zo ja, hoe aanpassingen en voorzieningen hen kunnen ondersteunen om succesvol te studeren (bijvoorbeeld software, verlenging tentamentijd).