Op de Voorjaarsconferentie van 14 april jl. is een aantal interessante presentaties gegeven over de naderende invoering van het studievoorschot en de consequenties daarvan voor studenten en studentendecanen.

De powerpoints van deze presentaties staan op het ledengedeelte van deze website. Je vindt ze daar via "downloads" onder "(Voorjaars)conferenties". Ga vervolgens naar "Voorjaarsconferentie 2015".