LOShbo bezint zich dit jaar op de koers die de vereniging zal gaan varen na afronding van het Meerjarenbeleidsplan 2010-2014. Het bestuur heeft zijn ideeën daarover in een korte notitie geformuleerd. De notitie is gepubliceerd op het ledengedeelte van deze website. Bij de "downloads" van het bestuur vind je het document onder de titel: "Visie van het bestuur op de koers van de vereniging".

Het bestuur krijgt er graag reacties op. Mail die naar de secretaris: secretaris@loshbo.nl