Hoe signaleert en begeleidt u jongeren met gedachten aan zelfmoord?
De afgelopen 6 jaar is het aantal doden door zelfmoord met 30% gestegen. Daarom heeft de minister van VWS samen met belangrijke veldpartijen een Landelijke Agenda Suïcidepreventie opgesteld. De Agenda richt zich op de invoering van werkzame, preventieve maatregelen om het aantal suïcides in Nederland te laten afnemen.

Betrokken partijen opereren in de zorg, het onderwijs, het sociaal-economische domein, de verkeers- en vervoersector en de media. De nieuwe mindset zou moeten zijn dat we niet willen dat mensen en zeker ook jongeren eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord.

Het ministerie van VWS heeft 113Online aangewezen als aanjager, ondersteuner en coördinator van de Landelijke Agenda. 113Online en Handicap + Studie trekken samen op in het onderwijsveld.

Zelfmoord, doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren (in 2013), praten helpt
In 2013 hebben 146 jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar zelfmoord gepleegd. Ruim 10% van de jongeren heeft gedachten aan zelfmoord. Dit betekent dat in elke klas of groep er minstens één jongere kan zitten die aan zelfmoord denkt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt en uit ervaring weten we dat praten over (gedachten aan) zelfmoord zorgt voor opluchting en ruimte en om naar andere oplossingen te kijken. Veel mensen hebben het idee dat je beter niet naar gedachten aan zelfmoord kan vragen, want daarmee zou je mensen op een idee brengen. Gelukkig is dit niet het geval.

Speciale gatekeeperstraining Onderwijs
Veel mensen, ook in het onderwijs, vinden het moeilijk om een gesprek met een leerling of student aan te gaan over gedachten aan zelfmoord. Daarom is er nu een gatekeeperstraining. Het doel van deze training is om zelfmoordgedachten bij leerlingen en studenten te herkennen en ze in een vroeg stadium te begeleiden naar zorg. In deze training wordt uw kennis rondom zelfmoord vergroot. Er wordt besproken en geoefend hoe u het gesprek aan kan gaan over zelfmoord. En er wordt aandacht besteedt aan waar er hulp gevraagd kan worden.
De training is er niet op gericht om van docenten en begeleiders hulpverleners te maken. De docenten en begeleiders in het onderwijs zijn de gatekeepers voor de jongeren. Zij gaan met leerlingen en studenten in gesprek gaan en maken de poorten naar de zorg zichtbaar.

Kijk voor meer informatie over de gatekeeperstrainingen op http://trainingen.113.nl, neem contact op met het secretariaat 113Online (020-3113883), met Evelien van Goor (e.vangoor@113online.nl) of Sanne Terpstra (trainingen@113online.nl).

Voor studentendecanen is een gatekeeperstraining in het cursusaanbod van LOShbo opgenomen: gatekeeperstraining LOShbo